Menu Zamknij

Informacje o rzece Wieprz

Wieprz jest jedną z największych rzek we wschodniej Polsce. Według pomiarów GPS, analizy dostępnych zdjęć lotniczych i satelitarnych, jej całkowita długość wynosi 368,3 km. Ważniejsze dopływy Wieprza to: Tyśmienica (75 km), Bystrzyca (70,3 km), Świnka (39,5 km), Giełczew (44,8 km), Wolica (41,6 km), Łabuńka (35,4 km) i Por (52,6 km).

Wieprz bierze swój początek w południowo – wschodniej części województwa. Wypływa z Jeziora Wieprzowego w Wieprzowie Tarnawackim, około 5 km od Tomaszowa Lubelskiego.  Płynąc na północny – zachód przecina kilka krain geograficznych: Roztocze Środkowe, Padół Zamojski, Działy Grabowieckie, Obniżenie Dorohuckie, Płaskowyż Świdnicki, Wysoczyznę Lubartowską, Pradolinę Wieprza i uchodzi do Wisły w okolicy Dęblina. Niepowtarzalny krajobraz doliny rzeki Wieprz tworzą nieregularne, meandrujące koryto otoczone drzewami i zaroślami, kwieciste łąki urozmaicone kępami drzew i krzewów oraz malownicze skarpy i wytworzone na piasku murawy. Rzeka jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych w regionie, tworzy liczne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Urozmaicona linia brzegowa, bogata roślinność i zadrzewienia na brzegach sprawiają, że wody Wieprza są pełne życia. Występuje w nich wiele gatunków ryb charakterystycznych dla rzek nizinnych. Górny, roztoczański odcinek Wieprza, stanowi krainę pstrąga i lipienia, które osiągają tutaj imponujące rozmiary.

Dzięki centralnemu położeniu oraz trasie przepływu, Wieprz jest określany jako główna rzeka Lubelszczyzny. Jej wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz centralne położenie w województwie lubelskim stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki aktywnej,  głównie turystyki kajakowej. Pokonując kajakiem kolejne odcinki rzeki możemy poznać i podziwiać Lubelszczyznę.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.