Menu Zamknij

Przewodnik dla kajakarzy po rzece Wieprz

To pierwsze tego typu wydawnictwo opisujące szlak na całym odcinku rzeki.

Wydawnictwo nosi tytuł: „Kajakiem po rzece Wieprz” i służy praktyczną informacją na temat organizacji spływów kajakowych na całej długości rzeki dostępnej dla kajakarzy od miejscowości Hutki na Roztoczu do miasta Dęblin. Łącznie jest to dystans przekraczający 300 km podzielony na 22 odcinki.

Poszczególne odcinki zawierają szczegółowy opis szlaku, mapę z zaznaczonymi miejscami istotnymi dla kajakarza oraz kilometraż i orientacyjny czas spływu.

Publikacja została wydana przez siedem Lokalnych Grup Działania (zob. na naszej stronie w zakładce „O projekcie”) w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” z inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewodnik w wersji papierowej (w języku polskim lub angielskim) jest dostępny w Biurach wspomnianych Lokalnych Grup Działania, a w wersji elektronicznej do pobrania na naszej stronie w zakładce „Przewodnik kajakowy”.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.