Menu Zamknij

Strona główna

Zapraszamy na spływy kajakowe po rzece Wieprz. To najbardziej lubelska rzeka spośród wszystkich płynących przez nasz region i przyjazna dla kajakarzy. Bierze swój początek w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny – na Roztoczu, a uchodzi do Wisły w okolicach Dęblina. Płynie przez Lubelszczyznę blisko 370 km. Przepływa przez Roztoczański Park Narodowy, liczne parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i Natura 2000.
Wyprawy kajakiem po rzece Wieprz to znakomity pomysł na aktywny wypoczynek i poznawanie uroków przyrodniczych i kulturowych regionu. Dla turystów rzeka jest dostępna na długości około 300 km.
Wycieczki kajakowe możecie zorganizować sami lub korzystając z pomocy operatorów kajakowych działających nad Wieprzem.
Wiele praktycznych wskazówek znajdziecie na naszej stronie internetowej. Przed wyprawą warto skorzystać z naszego przewodnika kajakowego. Są tam mapy i opisane odcinki szlaku kajakowego z miejscami do wodowania i odbierania kajaków oraz kilometrażem i orientacyjnym czasem spływu.
Zachęcamy także do udziału w imprezach kajakowych organizowanych na Wieprzu, o których informujemy na bieżąco.
Wybierz spływy kajakowe na Wieprzu i odkrywaj piękno Lubelszczyzny!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.