Menu Zamknij

Dolny Wieprz

– Kemping „Zielona Dolina” w Kośminie nad Wieprzem: www.kempingzielonadolina.pl

– Firma „Nakanu – kajak&survival”: www.nakanu.pl

– Firma „Dziki Raj”: www.dzikiraj.com.pl

– Wypożyczalnia w Drążgowie: www.kajakidrazgow.pl

– Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne w Koźle: www.agroturystykawawerek.wixsite.com/home

– Na luzaku w kajaku: www.naluzakuwkajaku.pl

– Dwór Osmolice: www.dworosmolice.pl

– Firma „Skrzat: www.naszlakuwkajaku.pl

– Firma „Ka-Jak-Kamil”: www.kajakkamil.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.