Menu Zamknij

O projekcie

Strona powstała w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, który był sfinansowany w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerami w projekcie było siedem nadwieprzańskich Lokalnych Grup Działania (LGD), tj.: LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” (lider Projektu), LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Polesie” i LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Jego celem jest:

– zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego na Wieprzu poprzez utworzenie/doposażenie 13 miejsc postojowych dla kajakarzy,

– stworzenie całościowej bazy informacji dla kajakarzy w postaci przewodnika kajakowego w języku polskim i angielskim oraz strony internetowej,

– promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz poprzez opracowanie ulotki, filmu, audycji radiowej oraz organizacji kajakowych imprez promocyjnych.

Koszt całkowity i jednocześnie kwota dofinansowania projektu wyniosła 397.188 zł. Był on realizowany od listopada 2017 r. do marca 2019 r. i obejmował następujący zakres rzeczowy:

  • wykonanie materiałów promocyjnych takich jak:

– przewodnik kajakowy w języku polskim (20.450 egz.),

– przewodnik kajakowy w języku angielskim (2.360 egz.),

– spot promocyjny,

– audycja radiowa promująca turystykę kajakowa na Wieprzu,

– aktualizacja strony internetowej;

  • utworzenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc wodowania i odbierania kajaków (13 takich miejsc) w miejscowościach: Leszkowice, Kośmin, Kawęczyn, Krasnobród, Zwierzyniec, Dobryniów, Trawniki, Siostrzytów, Jaszczów, Kijany, Dęblin i Bobrowniki;
  • zorganizowanie dwu spływów promocyjnych na Wieprzu;
  • przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.