Menu Zamknij

Środkowy Wieprz

 

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

 – Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”

Jaszczów 24, 21-020 Milejów

tel.: 501 547 237

e-mail: poczta@nadwieprzem.org,

strona: www.nadwieprzem.org

 

– Lubelskie kajaki

Wola Gardzienicka 7, 21-050 Piaski

tel.: 737 137 097

e-mail: kajaki@lubkajaki.pl

strona: lubkajaki.pl

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.