Menu Zamknij

Odcinek 21: Baranów – Osmolice – Białki Dolne – Kośmin

Szerokość koryta rzeki na tym odcinku wynosi od około 20 m do ponad 40 m. Występują liczne meandry, przeważają wysokie brzegi, na których znajdują się pastwiska i kępy drzew. Nie ma tu przeszkód hydrotechnicznych (betonowych progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków. Miejscami w nurcie rzeki występują powalone drzewa i gałęzie. Pod mostem przed Kośminem są widoczne drewniane paliki – pozostałości po dawnym moście.

Miejsce do wodowania/odbierania kajaków znajduje się w Baranowie na lewym brzegu rzeki, około 0,5 km za mostem drogowym na Wieprzu i blisko 1 km od centrum miejscowości (ul. Rynek wraz z parkingiem). Jest ono oznaczone znakiem informacyjnym. Można do niego dojechać kierując się od ulicy Rynek na północ ulicą Błotną. Zanim jednak wyruszymy z nurtem rzeki warto zwiedzić Baranów. Z ważniejszych atrakcji turystycznych polecamy późnobarokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany w drugiej połowie XVIII w. w miejscu drewnianej świątyni. Proponujemy odwiedzić także Izbę Tradycji Garncarskich utworzoną przy Gminnym Centrum Kultury w Baranowie przy ul. Rynek (tel. kontaktowy: 81 883-40-27). Baranów słynie z tradycji garncarskich sięgających XVI w. W Izbie znajdują się zbiory dawnych mistrzów, dokumenty, cenne pamiątki oraz fotografie przekazane przez rodziny garncarzy.

Przez Baranów i okolice przebiega sieć oznakowanych szlaków rowerowych jako fragment Krainy Rowerowej (www.krainarowerowa.pl). Do dyspozycji turystów są także szlaki konne i ornitologiczne.

Wyprawa kajakiem z Baranowa dostarcza turystom wielu wrażeń. Rzeka meandruje w otoczeniu dziewiczej przyrody. Płynie w strefie Natura 2000 i przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. Występują tutaj siedliska lęgowe ptaków. Na tym odcinku podróży możemy podziwiać starorzecza, zakola i meandry, do których przylegają łąki i pastwiska. Wiosną i w czasie wakacji towarzyszyć wam będą ptasie koncerty. Częstym widokiem są także kaczki lub łabędzie nieme płynące rzeką w bezpiecznej odległości od kajakarzy.

Po dwóch godzinach podróży z Baranowa dopływamy na prawym brzegu Wieprza do miejsca odpoczynku przy Dworze Osmolice
(www.dworosmolice.pl). Tutaj znajduje się restauracja i hotel. Możemy posilić się i zarezerwować nocleg. Od brzegu rzeki do dworu mamy blisko 200 m. Dojdziemy do niego polną drogą. Jeśli chcemy zatrzymać się tylko na odpoczynek i posiłek w restauracji kajak możemy zostawić na brzegu rzeki. Dawniej dwór należał do Zofii Sikorskiej, córki generała Władysława Sikorskiego. Z tego miejsca w połowie września 1939 r. gen. Sikorski  wyruszył przez Rumunię do Londynu.

Płynąc w dół Wieprza, po 15 minutach, na prawym brzegu w Białkach Dolnych znajdziemy kolejne miejsce odpoczynku (29,4 km) z zadaszoną wiatą, stolikami i ławami, miejscem na ognisko oraz toaletą. Tutaj możemy wypocząć w plenerze albo zatrzymać się na dłużej i rozbić namiot na nocleg. Jest to także odpowiednie miejsce do wodowania/odbierania kajaków gdzie można rozpocząć lub skończyć zaplanowany odcinek podróży kajakiem. Do tego miejsca prowadzi droga asfaltowa wśród rozległych łąk.

Na 21,6 km dopływamy do miejscowości Strzyżowice. Jest ono oznaczone znakiem informacyjnym i znajduje się na lewym brzegu rzeki.
To także odpowiednie miejsce do wodowania/odbierania kajaków gdzie można rozpocząć lub skończyć zaplanowany odcinek spływu. Znajduje się ono około 50 m od drogi asfaltowej biegnącej przez wieś Strzyżowice.

Od Strzyżowic po minięciu mostu, który znajduje się na drodze krajowej nr 17, do Kośmina mamy jeszcze około 20 minut. Przystań „Kośmin” znajdziecie na lewym brzegu rzeki na 19 km. W tym miejscu znajduje się m.in. dworek z drugiej połowy XIX w. wybudowany przez Kossaków, w którym urodziła się znana pisarka, Zofia Kossak. W dworku znajdują się: punkt informacji turystycznej z materiałami promocyjnymi i lokalnymi produktami, salon z malowidłami, salonik pisarki i izba tradycji.

Dopłynięcie kajakiem do przystani jest bezpieczne. Przy znaku „Kośmin” należy płynąć kilkadziesiąt metrów rowem do stawu gdzie jest zamontowany drewniany pomost. Po wyjściu na brzeg znajdziecie się na terenie zespołu dworsko-parkowego położonego w malowniczym zakolu rzeki. Między dworkiem a Wieprzem na rozległej polanie w otoczeniu drzew urządzone jest dla turystów miejsce wypoczynkowe. Są tu zadaszone drewniane wiaty ze stołami i siedziskami oraz kontener sanitarny z toaletami. W miejscowym sklepie (około 0,4 km od przystani) możecie uzupełnić prowiant. Jeśli chcecie zatrzymać się tutaj na dłużej i skorzystać także z innych atrakcji turystycznych w okolicy, możecie na kempingu nad samym Wieprzem
(www.kempingzielonadolina.pl), w sąsiedztwie przystani, rozbić namiot lub przyjechać kamperem i zanocować. Są tutaj: wypożyczalnia kajaków, pole namiotowe, stanowiska na przyczepy i kampery, prysznice i toalety oraz plac zabaw.

Przystań Kośmin to także miejsce do wodowania/odbierania kajaków gdzie można rozpocząć lub skończyć zaplanowany odcinek spływu.

W Kośminie możecie korzystać ze szlaków rowerowych tworzących sieć tras w ramach Krainy Rowerowej (www.krainarowerowa.pl), a także ze szlaku konnego i ornitologicznego. W punkcie informacji turystycznej w dworku zapytajcie o mapy i przewodniki turystyczne.

Stąd możecie wybrać się rowerem, jadąc lasem wzdłuż czarnego szlaku, do Rezerwatu Piskory. Następnie dojeżdżając do niebieskiej pętli rowerowej warto zwiedzić Puławy z okazałym zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym Czartoryskich a także miejscowość Gołąb gdzie znajduje się zabytkowy kościół w stylu renesansu północnego, Dom Loretański oraz Muzeum Nietypowych Rowerów. Warto udać się także na wycieczkę rowerową do Ryk oddalonych stąd około 7 km na prawym brzegu rzeki Wieprz.

Więcej informacji na temat atrakcji turystycznych w okolicy znajdziecie na www.kempingzielonadolina.pl.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.